Saya sangat bersemangat selama pemijatan sehingga saya menekannya dan menungganginya tanpa saran apa pun